Projekti

Predstavljamo vam pomembnejše korake in usmeritve naše kmetije

Obisk kmetijskega ministra dr. Podgorška v Halozah

Naša kmetija predstavljena kot primer dobre prakse v okviru izvajanja operacije LAS – CLLD v okviru LAS Haloze. Vabljeni k ogledu spodnjih povezav:

 

Razvoj ekološke kmetije Ajda | LAS - CLLD

Na novo obujeni ekološki kmetiji bomo vzpostavili prvi apiterapevtski čebelnjak v našem okolju, v katerem bomo poleg pridobivanja čebeljih pridelkov izvajali tudi druge čebelarske dejavnosti, medene masaže, učilnico v naravi in čebelarski turizem. Ponujali bomo oglede aktivnosti čebeljih družin v panju in dogajanje pred panjem od blizu skozi posebno vgrajeno okno na sprednji strani čebelnjaka, kar hkrati omogoča tudi varno opazovanje brez izpostavljanja tveganju pred čebeljimi piki. Gre prvenstveno za objekt dopolnilne dejavnosti na kmetiji namenjen turistični, izobraževalni in drugi čebelarski ponudbi. Apiturizem kot nova veja turizma je v svetovnem merilu inovacija slovenskih čebelarjev in turističnih delavcev.

Sočasno bomo v delu gospodarskega poslopja uredili prostor za pridobivanje, hrambo in predelavo osnovnih čebeljih pridelkov in izdelkov ter zelišč po HACCP smernicah v nove produkte. Prostor bo zasnovan tudi kot delovna soba za manipulacijo drugih pridelkov in izdelkov na kmetiji, ki zahtevajo pridelavo ali predelavo po HACCP smernicah (npr. zelenjava). V okviru operacije bomo uredili tudi prodajno mesto za čebelje in druge pridelke iz kmetije v partnerskem gostinsko-turističnem objektu (skupni tržni model).

Skupaj bo opisana infrastruktura služila tudi izvajanju različnih osveščevalno-izobraževalnih aktivnosti na kmetiji, v katerih bomo združevali različne socialne skupine in spodbujali medgeneracijsko sodelovanje (izobraževalne vsebine na temo čebelarjenja, zeliščarstva, ekološkega in biodinamičnega kmetovanja…) ter nadgradili spletno stran kmetije v sodobno funkcionalno predstavitveno-prodajno stran.

Cilj razvoja dejavnosti na kmetiji je dolgoročna zaposlitev dveh članov družine, razvoj zelenega turizma na podeželju, vključevanje različnih socialnih skupin (otroci, upokojenci, družine, starejši, invalidi), oživljanje vaškega jedra, dvig dodane vrednosti kmetijskim proizvodom, ekološko osveščanje, spodbujanje zdravega življenjskega sloga, itd.

Projekt je še v izvajanju.

Prijavitelj: Bernarda Gregorec Cafuta
Partnerji: Franc Mlakar s.p., Ljudska univerza Ptuj
Skupna vrednost operacije: 28.750,20 EUR
Zaprošena vrednost EKSRP: 20.935,45 EUR

Doseženi kazalniki po zaključku operacije:
novo opremljeni / posodobljeni prostor – 2
št. udeležencev, vključenih v programe medgeneracijskega sodelovanja – 30

 

Ukrep U1: Razvoj podjetništva iz Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Haloze 2014-2020

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

 

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP je tukaj.

Povezava na spletno stran Programa razvoja podeželja je tukaj.

Drugi projekti še sledijo ...

Bodimo drug drugemu v podporo!

In še zgodba za današnje čase …

Sončnice so rastline, ki se obračajo proti soncu. Kadar sonce prekrijejo oblaki, se obrnejo druga k drugi. S to namero Vas Ajdovci nagovarjamo, da se v trenutkih izzivov obrnemo k sočloveku…